Дисконтування та майнова відповідальність менеджменту

24 січня Ольга Бєлікова та Іван Дуркач розповіли про дисконтування, а саме про міжнародні стандарти та проблеми переходу 2019, на прикладах розрахунків пояснили формули дисконтування, основні підходи та правила. В деталях проаналізували судову практику з цих питань і окремо майнову відповідальність менеджменту згідно змін в законодавстві.  

Ключові висновки заходу:  

1.Відсутність методики визначення теперішньої та амортизованої вартості довгострокової заборгованості в П(С)БО можна і потрібно використовувати на користь платника податків за допомогою чудового інструмента – облікової політики підприємства.   

2.Якщо ставка відсотку ефективна, то проводити дисконтування не потрібно? Так, але не зовсім. Обов’язок оцінки довгострокової вартості за теперішньою (амортизованою) вартістю закріплено в стандартах (національних та міжнародних). Тобто підприємство зобов’язане провести таку оцінку, і, якщо ставка відсотку по конкретному зобов’язанню є ефективною, то теперішня вартість співпадає із фактичною. І, оскільки різниці не виникає, не виникає і зміни активів або зобов’язань, тобто відсутні бухгалтерські проведення і вплив на фінансовий результат. І такий розрахунок варто мати під рукою, на випадок, якщо в ДПС інша думка під час аудиту.  

  1. Судова практика складається на користь платників податків. Домінуючими аргументами судів є (1) відсутність законодавчо визначеної методики не зобов’язує платника податків створювати власну; (2) застосування положеньМСБО контролюючими органами для підприємств, що ведуть облік за національними стандартами є протиправним; (3) ДФС (а тепер ДПС) не має права визначати правила ведення бухгалтерського обліку і останній аргумент, яким часто користуються підприємства «заборгованість, термін сплати по якій декілька разів переносився на термін до 12 місяців після дати балансу, є поточною.» АЛЕ по останньому аргументу є 2 судові справи, де суди таки визнавали заборгованість довгостроковою…   
  2. Майнова відповідальність керівництва за зобов’язаннями підприємства? Не все так страшно, як звучить. Головне – обізнаність. А мінімізація ризиків поконтрагетамдосягається через нескладні процедури Compliance & Know Your Customer.   

Формується перша судова практика щодо майнової відповідальності керівників і ми знаємо, як не стати хрестоматійним прикладом цієї збірки.    

Ми спостерігаємо за розвитком судової практики, оцінюємо ризики, робимо правильні розрахунки та приймаємо оптимальні рішення.  

А поки хочемо подякувати учасниками за жваві обговорення, обмін думками під час семінару та закінчення на позитивній ноті!