Підтримка реформ юридичного сектору в Україні 

Ще одну ініціативу підтримала Advice Group, а саме керуючий партнер Антон Подільчак. Ми сподіваємося, що ця форма співпраці юридичної спільноти забезпечить безпрецедентні інструменти для досягнення верховенства закону. 

2 липня 2015 р. на засіданні Львівської регіональної ради з питань реформи юстиції між суддями, прокурорами, адвокатами та науковцями відбулося обговорення Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій на 2015-2020 рр. і пов’язаних із нею тем. Захід було проведено в рамках пілотної ініціативи зі створення регіональних рад з питань реформи юстиції, метою яких є допомога українським партнерам з успішним реформуванням сфери правосуддя. 

Вже на першій зустрічі були підняті деякі надзвичайно важливі юридичні питання до обговорення і вирішення; одне з питань, не погоджене самочинне будівництво, реконструкція та пов’язані з цим питання у сфері нерухомості. Ключові нерегульовані питання належати до вирішення місцевих колективних державних установ, таких як міські та районні ради, які часто приймають рішення без належного правового оформлення. Крім того, такі рішення заподіюють шкоду третім особам або державі, але покарання не можуть бути застосовані до осіб, які приймають рішення через відсутність правових інструментів. 

Ми сподіваємося знайти рішення даних проблем в рамках цієї ініціативи.