Травматизм на виробництві

Аналізуючи досвід Advice Group з представництва інтересів наших клієнтів в рамках розслідування нещасних випадків на виробництві, ми виокремили основні види ризиків, які, на жаль, доволі часто недооцінює менеджмент у подібних ситуаціях:  

1)Кримінальна відповідальність керівництва підприємства та керівників структурних підрозділів. Встановлення факту вини самого ж працівника у завданні йому травми ще не означає, що підприємство забезпечило належний контроль за дотриманням норм охорони праці працівником та безпечність роботи обладнання, з яким він працював. При розслідуванні ці дані прямо впливатимуть на розподіл відповідальності;  

2)Виявлені комісією з розслідування нещасного випадку порушення, навіть якщо вони не стосуються самого інциденту, можуть мати наслідком ініціювання щодо компанії позапланової перевірки Держпраці з накладенням доволі значних фінансових санкцій;  

3)Звернення потерпілого працівника до суду з позовом щодо стягнення з компанії майнової та моральної шкоди, у випадку якщо розслідуванням буде встановлено наявність супутніх причин, які призвели до нещасного випадку. Такими причинами можуть бути: відсутність належного навчання та інструктажів, відсутність засобів захисту, допуск до роботи з проблемами здоров’я та інше.  

До того ж, настання нещасного випадку – це психологічний фактор, який потребує максимальної концентрації та непохитності топ-менеджменту у його першочергових діях. Навіть найбільш ефективний та успішний керівник може бути морально не готовим до тієї лавини проблем, яка лягає на його плечі у подібних кейсах:  

1) Координація першочергових дій колективу;  

2)Надання першої медичної допомоги потерпілому;  

3) Попереднє встановлення обставин події та її причин;  

4)Узгодження роботи спеціальних комісій з розслідування нещасного випадку;  

5) Робота з правоохоронними органами щодо розслідування інциденту.  

Разом з тим, навіть при максимальному рівні підготовки до кризових ситуацій, виникнення серйозних проблем може бути пов’язане з недоліками документів та процедур з питань охорони праці, які передбачені в компанії.  

На нашій практиці ми найчастіше зустрічалися з такими проблемами:  

 • Невідповідність виробничого обладнання державним стандартам з оцінки відповідності; 
 • Відсутність належного навчання працівників по роботі з обладнанням на підприємстві. Або ж невідповідність такого навчання закону та фактичному процесу користування; 
 • Невідповідність проведеного навчання та інструктажів з питань охорони праці фактично займаній посаді працівника; 
 • Суттєві розбіжності посадових обов’язків працівника з фактично виконуваними; 
 • Відсутність належного контролю та притягнення до відповідальності працівників за порушення норм з охорони праці; 
 • Недотримання періодичності проведення інструктажів з питань охорони праці та їх належного засвідчення. 

Для уникнення таких кризових ситуацій або, в разі їх настання, виходу з них з мінімальними втратами, ми рекомендуємо наступне  

 • Проведення періодичних навчальних заходів для робочого колективу з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках; 
 • Негайний виклик адвоката на місце події безпосередньо після настання нещасного випадку; 
 • При настанні нещасного випадку надання документів, інформації чи пояснень працівникам правоохоронних органів щодо обставин події повинно відбуватись виключно за присутності адвоката та за наявності передбачених законом підстав; 
 • Проведення періодичного незалежного аудиту відповідності робочої документації та дій працівників вимогам законодавства з питань охорони праці; 
 • Активна участь представників підприємства у роботі комісії з розслідування нещасного випадку та максимальне використання ними своїх прав в рамках розслідування. 

Отже, інвестування коштів компанії в забезпечення належного рівня охорони праці та безпечних умов виробництва є найбільш оптимальним рішенням, яке у більшості ситуацій рятує життя та здоров’я працівників. Цілком очевидно, що повністю унеможливити ризики травматизму працівників неможливо, але їх можна попередити. Вжиття заходів, описаних у наших рекомендаціях, суттєво знижує їх ризик виникнення, а витрати на подолання наслідків в рази скорочуються.  

 

Ігор Соколовський,  

старший юрист Advice Group